Általános szerződési feltételek

 

Megbízási Szerződés/ Általános Szerződési Feltételek

 

Amely létrejött egyrészről a NETSZALLAS.HU portállal szerződő szálloda. továbbiakban mint Megbízó, másrészről Név: Mantequilla Kft. Székhely és levelezési cím: 3000 Hatvan, Madách utca 10/A.

Telefonszáma: 06703864005  E-mail cím: ifon@netszallas.hu   Cégjegyzékszám: Cg. 10-09-035795 Bejegyző bíróság megnevezése: Egri Törvényszék, mint cégbíróság  Adószám:  25578230-1-10

továbbiakban, mint Szolgáltató  között alulírott oldalon és napon az alábbi feltételek melett:

 1. Megbízó megbízza Szolgáltatót, hogy az általa üzemeltetett www.netszallas.hu    domain alatt futtatott NETSZALLAS Kereskedelmi szálláshely portálajánlatait a tulajdonában levő honlapokon hirdesse és onnan Megbízó felé foglalásokat közvetítsen.

2. Megbízó a szálláshelyről megfelelő minőségben, elektronikus úton részletes információt, leírást, fotót és árjegyzéket tesz fel a www.netszallas.hu  szállásfoglaló portálra.  Ezt követően az üzemeltetés során a Megbízó, a részére a Szolgáltató által biztosított adminisztrációs felületen a saját anyagát, bemutatkozó szövegét, akciós árait, fényképeit, a felmerülő igényeknek megfelelően változtathatja.

3. Megbízótól kapott információk tartalmának és a fotók minőségének esetleges hiányosságaira Szolgáltató jogosult felhívni Megbízó figyelmét, amennyiben azonban Megbízó a figyelemfelhívás ellenére sem tartja szükségesnek a változtatásokat, úgy Szolgáltató az esetlegesen felmerülő károkért, illetve a keletkező problémák miatt nem tartozik felelősséggel.

4. Megbízó az adatokban időközben beálló változásokról a változás fontosságára/sürgősségére való tekintettel értesíti Szolgáltatót, illetve annak megfelelően javítja, frissíti az adatokat.

5. Szolgáltató a szállásfoglalási portálra beérkezett adatokat - foglalás kódja, szállás időtartalma, érkezés és távozás napja, a szálláshelyet igénybevevő személyek száma az ellátás módja, minősége, akciók, kedvezmények, programok vagy egyéb az ellátást befolyásoló beavatkozások - a www.netszallas.hu  által automatikusan továbbítja Megbízó e-mail címére, aki köteles azokat érdemben elbírálni.

 6. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá beérkezett foglalási igényekről a Szolgáltató számára 24 órán belül írásban (e-mailben) visszaigazolást küld.

Amennyiben van hely a szállodában, vagyis a Megbízó fogadóképes és ezt írásban vissza is igazolta, ezt követően Szolgáltató a Vendég által közölt kapcsolat felvételi adatokat (Név, postacím, telefon, email stb.) Megbízó számára a foglalás lebonyolítását lehetővé tevő legrövidebb időn belül írásban (e-mailben), a visszaigazolást követően Megbízó számára elérhetővé teszi. A már ténylegesen végbement szoba foglalás  esetén a szálloda köteles a vendég számára biztosítani a már lefoglalt szobát vagy ha a szálloda hibájából ez mégsem valósítható meg akkor a környéken lévő más szállodában ugyanolyan vagy magasabb szinvonalú szobát kell biztosítania. Szolgáltató nem vállal felelősséget a megbízó által feltett szobaárak és csomagok leírásáért. Megbízó köteles a Vendég által lefoglalt szobát vagy csomagot, visszaigazolás után a honlapon feltüntetett adatokkal odaadni.

7. Megbízó vállalja a szállásfoglalóval való színvonalas kapcsolattartást, a szállásfoglaláshoz fűződő valamennyi ügy intézését, továbbá teljes körű felelősséget vállal az általa kínált szolgáltatásokért. Továbbá megbízó vállalja, hogy a www.netszallas.hu portálon nem helyez ki magasabb árat mint a mindenkori saját honlapján illetve más szállásfoglaló portálokon elhelyezett áraknál úgy mint csomag vagy racke-rate áraknál.

7/a.  Megbízó jelen szerződéssel elfogadja, hogy semmilyen körülmények között például ajánlatkérésnél vagy a Netszallas.hu  admin oldalán folytatott levelezéskor nem ad meg semmilyen elérhetőséget, ( sem címet, sem e-mail címet, sem honlap címet, sem telefon számot, sem fax számot, stb. ). Ennek a megszegése szerződés szegésnek minősül, ami a Netszallas.hu  portálokról való kizárást jelenti.

8. Felek havonta, a tárgyhót követő hónap 5 napjáig, egyeztetik a közvetített foglalásokat és elszámolnak a ténylegesen teljesült szállásfoglalások jutalékával.Itt rögzíti Szolgáltató, hogy ha Megbízó 3 napon belül írásban és telefonon értesíti a meg nem valósult foglalásról, s Szolgáltató azt érdemben megvizsgálta, akkor Megbízó mentesül a jutalék fizetési kötelezettség alól.

9. Díjak

9/a. Díjmentesség!

A Szolgáltató a regisztráló üzleti ügyfelek, vagyis Megbízók számára 100% belépési díjmentességet biztosít.  

10. Megbízó két formában tud az oldalon fent lenni:

10.a: a realizált foglalások esetében a teljes szolgáltatási csomag idegenforgalmi adóval csökkentett összege után a Szolgáltatónak a bruttó árból 10% jutalékot fizet. Megbízó ekkor köteles a tárgy hóban összesített, vagyis a Szolgáltató teljesítésének megfelelő jutalékok összegét az elkövetkező hónap 5. napjáig lezárni és 8 napon belül átutalni a Szolgáltató által megadott vállalkozási bankszámlára. A jutalék csak a megvalósult foglalás után jár, de ennek feltétele, hogy amennyiben a vendég nem érkezett meg, úgy max. 3 napon belül a Szolgáltatót e-mailben tájékoztatni kell.

10.b: vagy éves díjat fizet, melynek összege bruttó 80.000,-Ft. Megbízónak ekkor 8 napon belül át kell utalni az összeget a Szolgáltató számlájára. Tájékoztatjuk, hogy az éves díjat kiválthatja 2 db üdülési utalvánnyal, mely 3 nap 2 éjszakás, 2 fős, félpanziós ellátást tartalmazhat vagy ennek megfelelő 4 db. 3 nap 2 éj reggelis ellátásos utalvánnyal. Amennyiben él ezzel a lehetőséggel, úgy e-mailben írjon nekünk az info@netszallas.hu címre. Amint megérkezik az utalvány részünkre, kvázi "befizetését" beérkezettnek tekintjük.

 11. Felek jelen szerződést az aláírás napján határozatlan időre kötik, és megállapodnak abban, hogy szerződésüket közös megegyezéssel lehet felbontani.

12. A szerződés megszűnésekor a felek kötelesek egymással minden tekintetben maradéktalanul elszámolni.

13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. -nak a jelen szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

14.Jelen szerződés fennállása során a felmerülő vitás kérdéseket a Felek igyekeznek egymás között békésen megoldani. Amennyiben igyekezetük nem vezet eredményre Felek a vitás kérdéseik eldöntése ügyében a Budapesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét ismerik el.

15. Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták a regisztráció napján.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A NETSZALLAS.HU Általános Szerződéses Feltételei(ÁSZF)

 

a www.netszallas.hu  valamint a kizmangrouphoz tartoo weboldalak vonatkozásaiban

 

 

A kizmantravel csoporthoz tartozó  www.netszallas.hu  és a  kizmangroup-hoz tartozó hirdetési és szolgáltatói webportálok igénybevételére vagy használatának szabályozására vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket rögzítő okirat az üzemeltető cég azaz a Mantequilla Kft. Székhely és levelezési cím: 3000 Hatvan, Madách utca 10/A. Telefonszáma: 0630634158  E-mail cím: info@netszallas.hu  Cégjegyzékszám: Cg. 10-09-035795 Bejegyző bíróság megnevezése: Egri Törvényszék, mint cégbíróság Adószám:  25578230-1-10

más néven KizmanTravel vagy KizmanGroup tulajdona. A dokumentum illetéktelenek részéről történő, a jogtulajdonos által kiadott írásos engedélynélküli felhasználása sérti a szerzői jogot és jogszabályellenes.

Általános Szerződési Feltételek rövidítve: ÁSZF kiegészítve a felhasználási útmutatókkal magába foglalja a netszállás.hu és a megrendelői /Felhasználók/közötti együttműködésen alapuló vállalkozásjellegű szerződéses viszony törvény által szabályozott általános jogi és üzletszabályzati feltételeit valamint tájékoztatást ad az Ügyfelek részé a szolgáltatás igénybevételének szabályairól és feltételeiről.

A jelen Általános Szerződési Feltételeket rögzítő szerződés szereplői beleértve a Szolgáltatót, Felhasználókat valamint az Ügyfeleket folyamatosan biztosítják egymásnak azokat az információkat, amelyek szükségesek a szerződés jogszerű teljesítéshez, valamint a Szolgáltató és a Felhasználók által az Ügyfelek érdekében történő, részben közösen üzemeltetet kizmantravel csoporthoz tartozó  www.netszallas.hu  és a  kizmangroup-hoz tartozó webportálok működtetéséhez.

Üzleti szereplők: Szolgáltató más elnevezésekkel: Mantequilla Kft., KizmanTravel, Netszállás  és/vagy KizmanGroup. Felhasználó más elnevezésekel: Szállásadó, Szállodaüzemeltető, és/vagy Kereskedő, Aukciózó, Eladó. Ügyfél más elnevezésekkel: Szállásfoglaló, Vevő, Licitáló, a Meghatározások fejezetben részletesebben ismertetve.

Jelen dokumentum a Szolgáltató részéről nem tartalmaz üzleti titkokat, stratégiai fontosságú marketing megoldásokat és olyan információkat melyek bárki számára a titoktartással kapcsolatos kötelezettséggel járnának, illetve ahhoz kapcsolható szankciókkal fenyegetnének. Jelentájékoztatóval kiegészített ÁSZF célja, hogy a Szolgáltató szolgáltatásainak Felhasználói valamint azok Ügyfelei világos és tiszta képet kapjanak a Szolgáltató tevékenységéről, üzleti partnereiről a felhasználás feltételeiről és módjáról. Szolgáltató számára elsődleges szempont a szolgáltatás áttekinthetősége és az Ügyfelekkel számára a megfelelő biztonság és magas színvonalú szolgáltatások nyújtása, melynek jelen dokumentumból is ki kell tűnnie.

 Szolgáltató kapcsolata a webportáljait, honlapjait www.netszallas.hu a www.licitaljunk.hu valamint az www.kuponx.hu főként a Felhasználók kínálatai miatt meglátogató Ügyfelekkel, többnyire indirekt, amiért nem tartoznak felelőssége körébe a Felhasználók és Ügyfelek között a szolgáltatásokból adódó esetlegesen kialakult vitás ügyek. Ilyen esetekben az Ügyfeleknek és a Felhasználóknak egymással kell megegyezniük. Amennyiben pedig az Ügyfél valamely a Szolgáltató honlapján található Felhasználóval lép kapcsolatba, úgy a közöttük létrejött szerződés az elsődlegesen érvényes dokumentum.  

Meghatározások

 Szolgáltató:

A Mantequilla Kft. Székhely és levelezési cím: 3000 Hatvan, Madách utca 10/A. Telefonszáma: 0630634158  E-mail cím: info@netszallas.hu  más néven KizmanTravel KizmanGroup, Netszállás  vagy CTK Kft. www.netszallas.hu a www.licitaljunk.hu valamint az www.kuponx.hu hirdetési és szolgáltatói webportálok üzemeltetője a következőkben többnyire csak. Szolgáltató a webportáljaival online szállodai szobafoglalásokat, aukciós értékesítési lehetőségeket, webáruházi eladásokat hirdetési szolgáltatóként kínál üzleti partnerek /Felhasználók/ részére. Szolgáltató a tevékenysége szerint a jelen pontban ismertetett üzleti ügyfelek /Felhasználók/ részére internetes hirdetési lehetőségeket nyújtó jogi személyiségű gazdálkodó szervezet. Mindent összevetve Szolgáltató a  Mantequilla Kft. mint a www.netszallas.hu szállásfoglaló webportál, valamint a webportálon elérhető  és további kereskedelmi weboldalak, mint például  a www.licitaljunk.hu valamint az www.kuponx.hu üzemeltetője és további a KizmanGrouphoz tartozó folyamatosan gyarapodó partnerszolgáltatók együttműködő partnere. Szolgáltató az online hirdetési szolgáltatásaival, aukciós lehetőségek biztosításával, és webáruházi tevékenységével, vagyis ezen Internetes portáljainak folyamatos és zavartalan rendelkezésre bocsátásával felkínálja a lehetőséget a Felhasználók számára, hogy szálláshely kínáló szolgáltatásaikat hirdetve online kapcsolatot létesítsenek a portálra látogatókkal, illetve Ügyfelekkel akár szobát foglalni, vásárolni vagy licitálni szeretnének.

Felhasználó:

Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely hirdetőként, eladóként, szállásadóként, szálláskínálóként, viszonteladóként, aukciózóként használja vagy igényli a Szolgáltató által üzemeltetett  www.netszallas.hu a www.licitaljunk.hu valamint az www.kuponx.hu webes portálokat. Használhatja továbbá a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló honlap-üzemeltetők /KizmanGgroupe/ online szolgáltatásokat kínáló honlapjait.  A Felhasználók a Kizman Group körébe tartozó online szolgáltatásokat kínáló websitek, webportálok, honlapok, támogatásával online szállodai szobafoglalási, aukciós értékesítési és webáruházi tevékenységet hajthatnak végre. A Felhasználó lehet jogi személyiségű szállodaüzemeltető vagy bármilyen más iparszerűen működő Szállásadó, és Kereskedő is. Szállásadó a Szolgáltató üzleti ügyfele, aki a jelen ÁFSZ-ben is kikötött jutalék ellenében a www.netszallas.hu  online szállásfoglaló portálját, illetve a www.licitaljunk.hu valamint az www.kuponx.hu aukciós portálját és az igénybe véve szálláshelyeket kínál, aukciós szolgáltatásokat és  termékeket ajánl a portálja látogatói itt Ügyfelek számára.

Ügyfél:

(Szállásfoglaló, Vevő, Aukciózó) olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet, aki vagy amely a Szolgáltató által üzemeltetett üzleti, illetve online kereskedelmi honlapok   www.netszallas.hu a www.kizmantravel.com, www.licitaljunk.hu valamint az www.kuponx.hu és szerződéses partnerei Felhasználóinak szolgáltatásait térítés ellenében vagy térítésmentesen igénybe veszik. Szállásfoglaló a Szolgáltató által üzemeltetett és üzletszerűen hirdetett www.netszallas.hu  szállásfoglaló portálon látogatóként megjelenik többnyire, abból a célból, hogy számára vagy bárki más számára, az igényeknek megfelelő szálláshelyet, esetleg a portálon megvásárolható más szolgáltatásokat, termékeket keressen, és igénye szerint megvásároljon.

Szolgáltató által a későbbiek során bármikor, bármely okból módosított Általános Szerződési Feltételek és felhasználási tájékoztató minden Felhasználó és Ügyfél vagy a jelen ÁSZF-ben érdekelt a Szolgáltatóval más szerződéses viszonyban álló partner számára egyaránt követendő.

 

Szolgáltató a jelen ÁSZF -et tartalmazó szerződés és tájékoztató dokumentum egyoldalú módosításának jogát azzal a kikötéssel tartja fenn, hogy a módosításokat azok érvénybelépése előtt 30 nappal a honlapján minden érdekelt számára hozzáférhető közleményben megjeleníti.

 

A szerződés érvényessége az Ügyfelekre vonatkozóan

Az Ügyfél a Szolgáltató internetes/webes oldalának böngészése, használata, felhasználása, szállodai szobafoglalások véghezvitele, vásárlás vagy szolgáltatások igénybevétele  alkalmával szükséges regisztráció esetén az elfogadom gomb lenyomásával elismeri, hogy elolvasta, megértette és teljes egészében el is fogadta jelen Általános Szerződési Feltételeknek az Ügyfelekre vonatkozó kitételeit és felhasználási információkat a mellékelt Adatvédelmi és Adatkezelési Nyilatkozatunkkal együtt és kifogások megtétele nélkül egyetért az azokban foglaltakkal. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az elfogadom gombra kattintással közte és a Szolgáltató között Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó és felhasználási tájékoztatóval kiegészített szerződés jött létre.

 

A szerződés érvényessége a Felhasználókra vonatkozóan

Felhasználó a Szolgáltatóval együttműködési vagy szolgáltatás-igénybevételi szerződéses viszonyt létesítve szerezheti meg a jogot a Szolgáltató által a Felhasználóknak nyújtott szolgáltatások igénybevételére. A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés akkortól válik érvényesség, amikor az a felek által kölcsönös egyetértésben aláírásra került és a felek az aláírt dokumentumokkal rendelkeznek. A felek között létrejött szerződésben rögzíteni kell, hogy a Felhasználó az Általános Szerződési Feltételeket is megismerte és azt kifogásoktól mentesen elfogadta.

 

Szerződés hiányában felajánlott korlátozott felhasználói jogok

Előfordulhat, hogy Felhasználók marketing kapcsolatfelvétel céljából a Szolgáltatótól minden elkötelezettség nélküli térítésnetes felhasználói jogot kapnak, abból a célból, hogy módjuk legyen megismerni a Szolgáltató által számára a későbbiek során szerződés ellenében felkínált szolgáltatásokat. A marketing kapcsolatfelvétel céljából felajánlott korlátozott hozzáféréssel kiegészített szolgáltatások Felhasználói semmiféle kötelezettséggel nem tartoznak és jogukban áll a felajánlott szolgáltatást egy a Szolgáltatóhoz címzett e-mailben vagy bármilyen más formában elutasítani. Az elutasított szolgáltatás esetén a Szolgáltató által a kapcsolatfelvételhez használt adatok legkésőbb 72 órán belül törlésre kerülnek.

 

Amennyiben az ÁSZF és a Felek között megkötött egyéb a jelen ügyletre vonatkozói szerződés valamely paragrafusa között eltérés vagy ellentmondás lenne felfedezhető, ebben az esetben a Felek között létre jött egyedi szerződést kell irányadónak tekinteni, arra a paragrafusra vonatkozóan, melyben az ellentmondás felfedezhető. Minden más esetben a jelen Általános Szerződési Feltételek valamint a Felek között egyedileg megkötött szerződés paragrafusait tartalmazó részre vonatkozóan. Egyebekben az ÁSZF és az egyedi szerződés rendelkezései egységesen irányadóak.

 

A felelősséghez fűződő megjegyzések

A www.netszallas.hu  a Felhasználók, illetve látogatók, vagyis Ügyfelek, számára online kapcsolatot kínál, de a portálon megjelenő Felhasználók szolgáltatásáért semmi féle néven nevezendő vagy okra hivatkozó felelősséget nem vállal és a felek között esetlegesen létre jövő vitákban sem tartozik, döntőbírói szerepet vállalni. Szolgáltató felelőssége csak azokra az Ügyfelek által kifogásolható tényezőkre terjed ki, melyeket közvetlenül befolyásolni képes és az érvényben lévő jogszabálynak megfelelően befolyásolni is köteles.  A szállodai vagy szálláshely - szolgáltatások színvonaláért valamint a Felhasználó; (Szállásadók, Online Kereskedők, Aukciózók), által megjelentetett hirdetések tartalmának valódiságáért a Felhasználók, mint a szolgáltatások hirdetői felelősséggel tartoznak az Ügyfelek felé.

Akárcsak más hasonló médiák esetén, a Szolgáltató minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy hirdetési felületein a jogszabállyal egyező információk és az Ügyfelek számára a médiatörvényben szabályozott hirdetési szolgáltatások kerüljenek, ugyanakkor felelősséget, a hirdetések mögött meghúzódó különböző szolgáltatásokért nem vállalhat és nem is vállal.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás folyamatosságát, közérthetőségét akadályozó harmadik személy által okozott problémákért, vagy azokért, melyekért egyértelműen a Felhasználó, mint az oldalak feltöltője vonható felelősségre. Nem vállalható Szolgáltató részéről a felelősség Internet szolgáltatói vagy áramszolgáltató malőrök miatt sem. Nem vállaljuk továbbá a felelősséget a hirdetések megjelentetése során tapasztalható és minden bizonnyal elkerülhetetlen helyesírási hibák miatt akkor, sem ha az miatt egy mondat értelme véletlenül megváltozik vagy kétértelműséget mutat. Az ilyen esetek jelzésekor a hibát a hirdető félnek kell korrigálnia.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a portálja működésében zavart okozó harmadik személy beavatkozásába.