Lemondási feltételek

Árak

? Árak tekintetében minden esetben a Hotel Medves honlapján aktuális dátumkor szereplő árak az érvényesek.
? A Hotel Medves törekszik arra, hogy minden internetes vagy nyomtatott megjelenési helyen árait folyamatosan aktualizálja. Az esetleges ár eltérések esetén a Hotel Medves honlapján szereplő árak az irányadóak
? Amennyiben a megrendelést követően következik be árváltozás, úgy a megrendelésben szereplő árak az irányadóak
A szobaárak minden esetben félpanziós ellátással együtt értendők. Félpanziós (vagy teljes panziós) ellátás nélkül szállás nem foglalható
Szállodai szobák esetében a szállásár tartalmazza a szolgáltatások használatát. Szolgáltatás használat nélkül szállás nem foglalható
? Üdülőházak esetében az ár nem tartalmazza a szolgáltatások használatát, azok az árlistában szereplő áron vehetők igénybe.

Árajánlat kérés

? Minden vendégünknek lehetősége van korlátlan számban ingyenesen árajánlatot kérnie
Az árajánlat kérés semmilyen kötelezettséggel nem jár a szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan
? A Hotel Medves részéről az árajánlat adása nem jár kötelezettséggel az ajánlatban szereplő szolgáltatás biztosítására.
Az árajánlatban szereplő árak, feltételek tájékoztató jellegűek, azok a visszaigazolás során válnak kötelező jellegűvé

Megrendelés

? A Hotel Medves megrendelést csak írásban (e-mail, fax, levél) fogad el
? A megrendelés alapján minden esetben írásbeli visszaigazolás készül
? A visszaigazolás csak az abban szereplő foglaló összegének a Hotel Medveshez való tényleges eljutását követően válik véglegessé
A megrendelés és a visszaigazolás együttesen a Vendégeink és a Hotel Medves közötti szerződéses jogviszonyt teremt
A visszaigazolásban szereplő árak, feltételek a Hotel Medves számára kötelező érvényűek, azoktól csak közös megegyezés alapján térhet el.
? A Hotel Medves részéről történő visszaigazolástól való eltérés esetén Vendégeink valós anyagi érdeksérelemének fennállása esetén kártérítésre jogosultak. A kártérítés összege nem lehet magasabb, mint a visszaigazolásban szereplő csomagár 50%-a.
? A megrendeléssel vendégeink elfogadják a Hotel Medves szolgáltatás csomagjának összetételét, árát, minőségét, elfogadják, hogy a szálloda **-os, míg az üdülőházak ?A"kategóriájó ifjúsági szállás színvonalat nyújtják, s tudomásul veszik, hogy minőségi panasszal csak abban az esetben élhetnek, ha a Hotel Medves a jogszabályban előírt osztályba sorolási feltételeknek nem felel meg.
A megrendeléstől elállni nem, csak módosítani lehet.

Módosítás

A megrendelés nem mondható vissza, viszont az abban szereplő érkezési és távozási dátumok az érkezést megelőző 2. napig (10 foglalt szoba felett 5. napig) módosíthatóak.
A befizetett foglaló visszatérítésére semmilyen esetben nincs lehetőség. Vendégeinknek azonban lehetőségük van arra, hogy egy éven belül, egy módosított időpontban megrendelésük érvényesítése érdekében ezt az összeget felhasználják..
Meg nem jelenés (no show) vagy megjelenés utáni távozás esetén kötbérként a visszaigazolásban szereplő csomagár 50%-a fizetendő. Ha befizetett foglaló nem nyújt fedezetet ezen összegre, úgy a Hotel Medves a különbözetről számlát állít ki, melyet vendégeink megfizetni kötelesek.

Gyermek(ek)kel érkezők számára

0 - 3 éves korú gyermek részére ingyenes szállást biztosítunk, étkezés és ágy biztosítása nélkül.
? Csecsemők részére kiságy és etetőszék térítés mentesen, előzetes jelzést követően igénybe vehető
3 - 14 éves korú gyermekek részére a Hotel Medves kedvezményes áron gyermek adagokat szolgál fel.
? A gyermekek további ellátását és kényelmét szolgáló eszközökre (kiságy, gyermekkád, bili, stb.) való igényt előzetes bejelentés alapján a Hotel Medves ingyenesen elégít ki
? Gyermek felügyeletet előzetes bejelentés alapján a Hotel Medves ingyenesen biztosít

Gazdiknak

Kisállat ingyenesen behozható, de étkezést számukra a vendégnek (gazdinak) kell biztosítania.
? A kisállat a közös vendég terekbe pl: uszoda, tornaterem, szauna, drink bár, stb. nem hozható be.
? A kisállat szállodában történő tartózkodása idején a vonatkozó előírásokat pl: szájkosár kérjük betartani.
A kisállat által okozott anyagi kárért, balesetért az állat gazdája anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik

Felelősség

A Medves Hotel éttermi és szállodai szolgáltatásait minden vendégünk saját felelősségére veszi igénybe. Az itt tartózkodás ideje alatt az esetlegesen bekövetkezett balesetekért, sérülésekért a szálloda felelősséget nem vállal, azokért kártérítési igénnyel fellépni nem lehet
? Az esetlegesen észlelt baleset veszélyes helyzetekről az észlelő haladéktalanul köteles értesíteni a szálloda személyzetét
? A Hotel Medves minden létesítménye csak a vonatkozó házirendek, szabályok betartásával lehetséges. A szállodába való bejelentkezés egyben nyilatkozatot jelent arra, hogy a bejelentkező a házirendet, szolgáltatásokat megismerte, megértette, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
? A szállodai szolgáltatások megrendelése, igénybevétele egyben a részvételi feltételek elfogadását jelenti.

Adatkezelés

? Elektronikus ajánlatkérésével, megrendelésével a küldő automatikusan bekerül adatbázisunkba. Kérésre természetesen az adatokat azonnal töröljük
? Ajánlatkérésének, megrendelésének elküldésével (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényvonatkozó pontjainak megfelelően) minden vendégünk egyértelmű és előzetes hozzájárulását adja, hogy a Hotel Medveselektronikus hirdetést küldjön részére. Ezen hozzájárulás ingyenesen és azonnali hatállyal írásban felmondható.


Foglalásának megtételével, elküldésével Ön nyilatkozatot tesz arról, hogy a részvételi feltételekben foglaltakat megismerte, megértette, s azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Elfogadja és tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek elfogadása Ön és a Hotel Medves között szerződéses jogviszonyt teremt, melyre a PTK. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.