A KizmanTravel.com
csoport tagja

My status
Szálláskeresés
Úticél:
Érkezési dátum:
Távozási dátum:
Nem tudom érkezésem / távozásom dátumát

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek


Netszállás.hu

Felhasználási Feltételek

(hatályos: 2012. július 1-től)

Az Felhasználási Feltételek tartalmazzák az CTK Kft. (1182 Budapest, Gyergyó u. 29/b., képviseli: Kizmann István ügyvezető igazgató), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett www.netszallas.hu a www.programlicit.hu valamint a www.travelaukcio.hu weboldalak használatára, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére, reklámfelületeinek értékesítésére vonatkozó általános szerződési feltételeket.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. 1.     Fogalom-meghatározások:
 • CTK Kft. 1182 Budapest, Gyergyó u. 29/B más néven KizmanTravel KizmanGroup, Netszállás  vagy CTK Kft. a www.netszallas.hu a www.programlicit.hu valamint a www.travelaukcio.hu hirdetési és szolgáltatói webportálok. Szolgáltató a webportáljaival online szállodai szobafoglalásokat, aukciós értékesítési lehetőségeket, webáruházi eladásokat hirdetési szolgáltatóként kínál üzleti partnerek /Felhasználók/ részére. Szolgáltató a tevékenysége szerint a jelen pontban ismertetett üzleti ügyfelek /Felhasználók/ részére internetes hirdetési lehetőségeket nyújtó jogi személyiségű gazdálkodó szervezet. Mindent összevetve Szolgáltató a  CTK Kft., mint a www.netszallas.hu szállásfoglaló webportál, valamint a webportálon elérhető  és további kereskedelmi weboldalak, mint például www.travelaukcio.hu,  www.programlicit.hu üzemeltetője és további a KizmanGrouphoz tartozó folyamatosan gyarapodó partnerszolgáltatók együttműködő partnere. Szolgáltató az online hirdetési szolgáltatásaival, aukciós lehetőségek biztosításával, és webáruházi tevékenységével, vagyis ezen Internetes portáljainak folyamatos és zavartalan rendelkezésre bocsátásával felkínálja a lehetőséget a Felhasználók számára, hogy szálláshely kínáló szolgáltatásaikat hirdetve online kapcsolatot létesítsenek a portálra látogatókkal, illetve Ügyfelekkel akár szobát foglalni, vásárolni vagy licitálni szeretnének.
 • Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett Netszallas.hu weboldalon függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem. Jelen felhasználási feltételek értelmezésében valamennyi Hirdető egyben Felhasználónak is minősül. Továbbá az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely hirdetőként, eladóként, szállásadóként, szálláskínálóként, viszonteladóként, aukciózóként használja vagy igényli a Szolgáltató által üzemeltetett www.netszallas.hu a www.programlicit.hu valamint a www.travelaukcio.hu webes portálokat. Használhatja továbbá a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló honlap-üzemeltetők /KizmanGgroupe/ online szolgáltatásokat kínáló honlapjait.  A Felhasználók a Kizman Group körébe tartozó online szolgáltatásokat kínáló websitek, webportálok, honlapok, támogatásával online szállodai szobafoglalási, aukciós értékesítési és webáruházi tevékenységet hajthatnak végre. A Felhasználó lehet jogi személyiségű szállodaüzemeltető vagy bármilyen más iparszerűen működő Szállásadó, és Kereskedő is. Szállásadó a Szolgáltató üzleti ügyfele, aki a jelen ÁFSZ-ben is kikötött jutalék ellenében a www.netszallas.hu  online szállásfoglaló portálját, illetve a www.travelaukcio.hu,  www.programlicit.hu  aukciós portálját és az igénybe véve szálláshelyeket kínál, aukciós szolgáltatásokat és  termékeket ajánl a portálja látogatói itt Ügyfelek számára.
 • Ügyfél: (Szállásfoglaló, Vevő, Aukciózó) olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet, aki vagy amely a Szolgáltató által üzemeltetett üzleti, illetve online kereskedelmi honlapok  www.netszallas.hu kizmantravel.com a www.programlicit.hu valamint a www.travelaukcio.hu és szerződéses partnerei Felhasználóinak szolgáltatásait térítés ellenében vagy térítésmentesen igénybe veszik. Szállásfoglaló a Szolgáltató által üzemeltetett és üzletszerűen hirdetett www.netszallas.hu  szállásfoglaló portálon látogatóként megjelenik többnyire, abból a célból, hogy számára vagy bárki más számára, az igényeknek megfelelő szálláshelyet, esetleg a portálon megvásárolható más szolgáltatásokat, termékeket keressen, és igénye szerint megvásároljon.
 • Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 3.§ szakaszának d) pontja szerinti reklám, illetve bármely más, reklámnak nem minősülő tájékoztatás, a Netszallas.hu weboldalon felületein elhelyezett bármely anyag, PR-cikk, vagy egyéb hirdetés.

2. Felhasználási feltételek hatálya

 • Jelen felhasználási feltételek a Netszallas.hu weboldal használata, valamint a Szolgáltató reklámtevékenységének, és reklámtevékenységnek nem minősülő egyéb szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. A jelen felhasználási feltételek hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed.
 • A jelen felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen felhasználási feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a Grt. vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 • A jelen felhasználási feltételek 2012. július hó 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
 • A felhasználási feltételeket Szolgáltató módosíthatja.
 • A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 20 (húsz) nappal a Netszallas.hu weboldalon közzéteszi.

3. A Netszallas.hu weboldalon használatára vonatkozó speciális rendelkezések

 • A Felhasználó, amennyiben belép a Netszallas.hu weboldalra, és annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak, - a felhasználási feltételek jelen fejezetében foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen fejezetben foglaltak elfogadása feltételét képezi a Netszallas.hu weboldalon használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Netszallas.hu weboldalon tartalmának megtekintésére.
 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Netszallas.hu weboldalon tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen felhasználási feltételekben foglaltak betartásával megszüntesse.
 • A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Netszallas.hu weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, továbbá az esetleges üzemzavarokból eredő károkért Szolgáltató kizárja felelősséget.
 • Előfordulhat, hogy Felhasználók marketing kapcsolatfelvétel céljából a Szolgáltatótól minden elkötelezettség nélküli térítésnetes felhasználói jogot kapnak, abból a célból, hogy módjuk legyen megismerni a Szolgáltató által számára a későbbiek során szerződés ellenében felkínált szolgáltatásokat. A marketing kapcsolatfelvétel céljából felajánlott korlátozott hozzáféréssel kiegészített szolgáltatások Felhasználói semmiféle kötelezettséggel nem tartoznak és jogukban áll a felajánlott szolgáltatást egy a Szolgáltatóhoz címzett e-mailben vagy bármilyen más formában elutasítani. Az elutasított szolgáltatás esetén a Szolgáltató által a kapcsolatfelvételhez használt adatok legkésőbb 72 órán belül törlésre kerülnek.

4. Szerzői jogok

 • A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Netszallas.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
 • Tilos a Netszallas.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 • A Netszallas.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 • A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
 • Tilos továbbá a Netszallas.hu weboldalon tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Netszallas.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).
 • A Netszállás.hu név és logo szerzői jogi és védjegyoltalmi védelmet élvez, felhasználásuk a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
 • Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik személyek által létrehozott vagy közzétett tartalmakért, amelyeket harmadik személyek töltöttek fel Szolgáltató rendszerébe, vagy amelyekre a Netszallas.hu weboldalon hivatkoznak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon webhelyekért, amelyekre a felhasználók által elhelyezett bannerek, linkek, stb. mutatnak.

5. Banner-hirdetők felelőssége

 • Jogszabályban meghatározott kivételekkel az Netszallas.hu-n Hirdető által elhelyezett Hirdetések, promóciós anyagok, vagy egyéb anyagok tartalmáért illetve jogtisztaságáért, valamint a szolgáltatás használatért kizárólag a hirdetőt terheli a felelősség. Hirdetésének tartalmáért, megjelenítéséért, az információk valóságáért kizárólag a Hirdető felel.
 • A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek az Netszallas.hu-n elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.
 • Továbbá az Netszallas.hu üzemeltetői semmilyen felelősséget nem vállalnak a rendszer használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

6. Vegyes Rendelkezések

 • A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 • Ha a jelen felhasználási feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 • Amennyiben a Szolgáltató az felhasználási feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a felhasználási feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 • Szolgáltató és a Hirdető vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Hirdető és a Szolgáltató a jelen felhasználási feltételek hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

II. Különös rendelkezések

LEMONDÁSI FELTÉTELEK

 

 1. A foglalással kapcsolatos módosításokat illetve a foglalás lemondását minden esetbe írásban kérjük megküldeni.
 2. A lefoglalt és visszaigazolt szolgáltatás a visszaigazolt dátum előtt a 3. napig kötbérmentesen lemondható.
 3. A 3. napon belül vagy le nem mondás, illetve meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-át a megrendelőnek kiszámlázzuk.
 4. A 3. napon belüli lemondásnál a teljes összeg kiszámlázásától kizárólag orvosi igazolás/kórházi zárójelentés bemutatása után tekintünk el.

Legkedveltebb úticélok